Retail

I tillegg til EO og Cultivated så har Someday Retail en utvidet funksjon for å øke og bedre kommunikasjonsflyten mellom hovedkontor og de enkelte butikkene i kjeden. Tjenestens unike forsprang er at den er enkel i bruk. Via tjenesten kan brukeren spre kunnskap og inspirasjon, uansett om det er tekst, dokumenter, bilder eller filmer. En av funksjonene som gjør hovedkontorets ulike kommunikasjonsoppgaver vesentlig enklere, er en spesialtilpasset portal som følger opp kampanjer og overvåker butikkenes engasjement og involvering i pågående kampanjer.

Illustrasjon

Hvordan fungerer det?

1.

Sende kampanjemaler, innhold, visuelle uttrykk m.m.r

2.

Få bekreftelser fra og kommunisere direkte med enkeltbutikkene i kjeden

3.

Måle, evaluere, lære, slik at hovedkontoret kan vurdere enkeltbutikkenes potensiale i et makroperspektiv

To personer

Kunnskap

Ønsker dere fokus på kundeservice i butikkene, så lar dere de ansatte spille dette spillet, eller er det fokus på enkelte produkter i kampanjer som man trenger å styrke og sikre kunnskapen rundt så kan dere måle dette. Kompetanse satt i et enkelt og motiverende system for den enkelte brukeren. Det gir gode tallgrunnlag for å styre bedriften på en kostnadseffektiv måte.

Tre personer som peker på en skjerm

Effektivt system

håndtere all informasjon som kommer inn om de ulike kampanjene og sikre at alle får riktig informasjon til riktig tid kan være utfordrende å holde styr på. Med Someday Retail så vil du enkelt ha en oversikt over gjeldende kampanjer, kunne enkelt sjekke hvilke butikker som har rapportert tilbake og hvem man trenger å sende en rask påminnelse til. I portalen kan man enkelt og effektivt få en god oversikt over hvordan det ser ut i de ulike butikkene.

Tre personer som peker på en skjerm
Armer fra to personer. Ene peker med en blyant mot en notatbok

Nyansatte

Det er mange nye i butikker til enhver tid, og ønsker om å sikre at de er oppdatert på kunnskap er viktig. Men like viktig er det at de har forstått bedriftskulturen dere har. Ved å gi de en god onboarding opplevelse kan de bli mer lojale og stå i jobben lengre, selv om det er en deltidsstilling eller ekstra hjelp. I perioder så kan det være ekstra mange ansatte som er helt nye eller på vei inn, og ved bruk av Someday Retail kan man effektivisere denne opplæringen.

Vil du øke kommunikasjonsflyten mellom dine ansatte og ledelsen ? Send oss en mail eller foreslå et møtetidspunkt nedenfor

La oss ta en prat

Legg igjen epost og forslag til møtetidspunkt så bekrefter vi så fort som mulig

A woman and a man talking in a office